Regler for opdrættere.

Som opdrætter ved Dansk Bengalklub skal du være registreret katteri under et af de anderkendte katteforbund Fife, Tica, CFA, ICU eller WCF eller hos en af deres underklubber. Du forpligter dig til at overholde de etiske regler for den klub du er medlem af samt de regler der er for opdrætter medlemmer af Dansk Bengalklub.


Regler for Dansk Bengalklubs opdrættere er:


1:  Katteriet skal være registreret i et anerkendt forbund og være bosiddende i Danmark

2:  Alle katte og killinger skal være registreret og ved salg skal der altid medfølge stamtavle eller registreringsbevis på katten.

3:  Alle killinger skal være danskfødte og senest ved 12 ugers alderen skal kuldet være registreret.

4:  Alle killinger solgt som kælekat skal fra opdrætters side være neutraliseret inden de forlader opdrætters hjem.

5:  Alle katte i katteriet skal holdes under forsvarlige forhold og tilbydes dyrlæge ved behov.

6:  Alle opdrættere forpligter sig til at følge dansk lovgivning herunder købeloven ved salg af killinger.

7:  Opdrættere under klubben må ikke lave blandingskatte med bengalracen, dette vil medføre udelukkelse fra klubben.

8:  Opdrættere skal udvise god opførsel overfor hinanden og andre udefra kommende med interesse i racen.

9:  Opdrættere bør i vides muligt omfang være med til at fremme racens sundhed. Katte i opdrættet med genetisk arvelige sygdomme bør derfor tages ud af avl eller holdes under streng kontrol for sygdommen ved test/dyrlægeundersøgelse

10:  Opdrættere må ikke registrere katte i andet navn end det de har godkendt ved et katteforbund.

11:  Opdrættere der ikke overholder klubbens regler vil modtage en advarsel og vil kunne udelukkes fra klubben enten for en periode fastsat af bestyrelsen eller for bestandigt.

12: Opdrætter forpligter sig til at sørge for at hunkatte får en passende pause mellem kuldene. Dansk Bengalklub anbefaler maks 3 kuld på 24 måneder dvs ca 8 måneder imellem kuldene.

13:  Opdrætter er ansvarlig for kun at avle på sunde og raske katte uden genetisk arvelige sygdomme.      Dansk Bengalklub anbefaler at alle katte undersøges for hcm, pra - b, pk-def, pkd og andre sygdomme inden de indgår i avlen, det anbefales ydermere at scanne for hcm løbende med 1 - 2 års mellemrum og hvis muligt også når katten er pensioneret.

14: Opdrættere af Dansk Bengalklub må kun sælge avlskatte til registrerede opdrættere samt tilbyde/modtage parringer fra registrerede opdrættere.Vi henviser derude over også til klubbens vedtægter.